Call Center

Call Center

02-078-1111กลุ่มธุรกิจการบริการ

บริษัท อำพลฟูดส์ รีเทล จำกัด ดำเนินธุรกิจร้านจำหน่ายสินค้าภายใต้ชื่อ “กู๊ดไลฟ์ สโตร์” ด้วยแนวคิด O2O (Offline to Online) ผสานช่องทางเพื่อความสะดวกสบายของผู้บริโภค มุ่งจัดจำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพด้วยสัดส่วนสินค้าของบริษัท ฯ ร้อยละ 30 และสินค้าอื่น ๆ ร้อยละ 70 เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภค และ บริษัท อำพลฟูดส์ เรสทัวรองค์ จำกัด ดำเนินธุรกิจร้านอาหาร “รอยไทย”ร้านอาหารไทยแท้รูปแบบทันสมัย ปรุงสดอย่างพิถีพิถัน มอบประสบการณ์ด้านรสชาติและบริการที่ดีแก่ผู้บริโภค ด้วยคอนเซ็ปต์ "Original Thai Cuisine"