Call Center

Call Center

02-078-1111กลุ่มธุรกิจเพื่อสังคม

อำพลฟูดส์ ดิสทิบิวชั่น (APF Distribution) เราคือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพที่กระจายสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภค พร้อมสนับสนุนการตลาด และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ วางเป้าหมายเปิดศูนย์กระจายสินค้าให้ครบ 50 ศูนย์ ภายในปี 63 เพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของไทย