Call Center

Call Center

02-078-1111กลุ่มธุรกิจการศึกษา

อำพลฟูดส์ จัดตั้งโรงเรียนศิลปะศาสตร์อาหารไทย ธุรกิจโรงเรียนสอนทำอาหารในกลุ่ม ส่งเสริมศักยภาพบุคคลเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในเครือ ด้วยหลักสูตรชั้นนำที่ร่วมมือกับสถาบันสอนทำอาหารที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ