Call Center

Call Center

02-078-1111สุขภาพที่ดี ย่อมมาจากอาหารที่ดี

กลุ่มอำพลฟูดส์

กลุ่มอำพลฟูดส์ มุ่งสร้างสรรค์โภชนาการที่ดีที่สุดอย่างต่อเนื่อง ทุ่มเทศักยภาพการวิจัย เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีล่าสุด ที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้บริโภค

การสร้างสินค้านวัตกรรมของอำพลฟูดส์ ไม่ได้เพียงเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ ที่สามารถแข่งขันได้ในปัจจุบันเท่านั้น แต่ยังมองถึงความต้องการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว

นอกจากนวัตกรรมที่ทันสมัย โดดเด่น ตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคแล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุด ซึ่งถือเป็นปรัชญาการดำเนินธุรกิจของอำพลฟูดส์มาตลอด 3 ทศวรรษ คือ การรักษาคุณภาพของสินค้าและพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าสูงสุด ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่อำพลฟูดส์ยังคงยึดมั่นตลอดไป


วิสัยทัศน์ :

กลุ่มบริษัทอำพลฟูดส์มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมอาหารไทยสู่ตลาดโลก ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และ สิ่งแวดล้อม


ปรัชญา :

นวัตกรรมอาหารสุขภาพ เพื่อความสะดวกและความสุขของผู้บริโภค


ภารกิจองค์การ

สร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารไทย

เพื่อสุขภาพด้วยการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับสากล เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน

เพิ่มประสิทธิภาพ

ด้วยระบบการจัดการและเทคโนโลยีอันทันสมัย เพื่อลดต้นทุนการผลิต สนับสนุนส่งเสริมเกษตรกรให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภค

พัฒนาเครือข่าย

การกระจายสินค้าที่ครอบคลุมทั่วโลก ด้วยระบบการจัดการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูง เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าและคู่ค้าธุรกิจ

เสริมสร้าง

ให้พนักงานมีทัศนคติที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ความเข้าใจเชี่ยวชาญการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และความปลอดภัย พร้อมสร้างบรรยากาศการทำงานอย่างมีความสุขให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม

สร้างความพึงพอใจ

ให้กับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย และรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรสีเขียวให้ยั่งยืนด้วยการจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สมรรถนะหลัก

นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

การทำงานเป็นทีม

การบริหารแบบมีส่วนร่วม

ความซื่อสัตย์เที่ยงตรง
และสำนึกในความรับผิดชอบ

การปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง

การเรียนรู้ตลอดชีวิต

คุณค่า

Accountability and Participation to build Teamwork

ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีส่วนร่วมในการทำงานเป็นทีม

Moral and Social Responsibility

มีศีลธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม

Produce Innovative Products and Services

สร้างนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ และบริการ

Operate entire supply chain for high quality products to achieve customer satisfaction

การจัดการโซ่อุปทานให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า

Learning Organization and Continuous Improvement

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

Privacy Preferences

ท่านสามารถเลือกตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิดคุกกี้แต่ละประเภทได้ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น (Strictly Necessary Cookies) ดังนี้

Manage Consent Preferences

 • การตั้งค่าคุกกี้
  Always Active

  คุกกี้ที่จำเป็น (Strictly Necessary Cookies)เปิดใช้งานตลอดเวลา คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้เป็นปกติ มีความปลอดภัย และทำให้ท่านสามารถเข้าใช้เว็บไซต์ได้ เช่น การ log in เข้าสู่เว็บไซต์ การยืนยันตัวตน ทั้งนี้ ท่านไม่สามารถปิดการใช้งานของคุกกี้ประเภทนี้ผ่านระบบของเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ (Analytic Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เพื่อให้เราสามารถวัดผล ประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาเนื้อหาสินค้า/บริการและเว็บไซต์ของเราเพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของท่าน ทั้งนี้ หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้ประเภทนี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ประเมิน และพัฒนาเว็บไซต์ได้


 • คุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน (Functional Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยจดจำข้อมูลคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านใช้เข้าชมเว็บไซต์ ข้อมูลการลงทะเบียนหรือ log in ข้อมูลการตั้งค่าหรือตัวเลือกที่ท่านเคยเลือกไว้บนเว็บไซต์ เช่น ภาษาที่แสดงบนเว็บไซต์ ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า เพื่อให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องให้ข้อมูลหรือตั้งค่าใหม่ทุกครั้งที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์ ทั้งนี้ หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้ประเภทนี้ ท่านอาจใช้งานเว็บไซต์ได้ไม่สะดวกและไม่เต็มประสิทธิภาพ


 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสร้างโปรไฟล์เกี่ยวกับตัวท่าน เพื่อให้เราสามารถวิเคราะห์และนำเสนอเนื้อหา สินค้า/บริการ และ/หรือ โฆษณาที่เหมาะสมกับความสนใจของท่านได้ ทั้งนี้ หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้ประเภทนี้ ท่านอาจได้รับข้อมูลและโฆษณาทั่วไปที่ไม่ตรงกับความสนใจของท่าน


บันทึกการตั้งค่า