Call Center

Call Center

02-078-1111“อำพลฟูดส์” ลงพื้นที่ โครงการกล่องวิเศษ น้องอยากได้พี่จัดให้

25 เมษายน 2558

 

     โครงการกล่องวิเศษ น้องอยากได้พี่จัดให้ โดย อำพลฟูดส์ และ วอยซ์ ทีวี ร่วมลงพื้นที่ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง บ้านแม่ระอาใน กับโครงการค่ายอาสาโต๊ะเติมฝันจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ณ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

 

     เมื่อวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2558 คุณกฤษฎา โสภา ผู้จัดการฝ่ายการตลาด พร้อมทีมสื่อสารองค์กรบริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด และ วอยซ์ ทีวี ออกเดินทางสู่ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามผลงานทีมโครงการค่ายอาสาโต๊ะเติมฝันจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง โดยโครงการค่ายอาสานี้เป็นโครงการแรกที่ลงพื้นที่จาก 10 โครงการที่ได้รับคัดเลือก

 

     โครงการค่ายอาสานี้สร้างความประทับใจให้แก่ทีมงานและชุมชนชาวไทยภูเขาเป็นอย่างมาก ด้วยระยะทางที่ยากลำบาก การเข้าถึงพื้นที่จำเป็นต้องใช้รถ 4WD เดินทางขึ้นเขากว่า 4 ชั่วโมง ทำให้ทีมงานได้เห็นความตั้งใจของน้องๆค่ายอาสากลุ่มนี้และพร้อมที่จะสานต่อโครงการดี ๆ แบบนี้ต่อไป

ข่าวสารอื่นๆ