Call Center

Call Center

02-078-1111“อำพลฟูดส์” คว้ารางวัล Prime Minister’s Business Enterprise Award ประจำปี 2557

18 กันยายน 2557

 

    อำพลฟูดส์ ผู้นำนวัตกรรมด้านอาหารและเครื่องดื่มของไทย เข้ารับรางวัลผู้ประกอบธุรกิจดีเด่น ประจำปี 2557 (Prime Minister’s Business Enterprise Award 2014) ประเภทรางวัลสินค้าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม (Best Green Innovation) จากสถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ ห้องบอลรูม ชั้น 2 โซน เอ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2557 คุณกรณ์กณิศ แสงดี ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัดเข้ารับรางวัลผู้ประกอบธุรกิจดีเด่น ประจำปี 2557 (Prime Minister’s Business Enterprise Award 2014) ประเภทรางวัลสินค้าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม (Best Green Innovation) จากสถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล โดยรางวัลนี้แสดงให้เห็นว่า อำพลฟูดส์สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะในด้านนวัตกรรมใหม่ๆ หรือมีการพัฒนากระบวนการผลิตหรือการค้นหาวัสดุใหม่ๆ การลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตที่ส่งผลให้เป็นสินค้าที่มีนวัตกรรมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

    ผลิตภัณฑ์น้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทย สินค้านวัตกรรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม ประจำปี 2557 (Best Green Innovation 2014) เกิดขึ้นจากการคิดค้นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมด้านอาหาร และกระบวนการจัดการภายใต้แนวคิด APF GREEN INNOVATION  นวัตกรรมอาหารสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภค

ข่าวสารอื่นๆ