Call Center

Call Center

02-078-1111อำพลฟูดส์ คว้ารางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Award 2015

19 มิถุนายน 2558

 

     อำพลฟูดส์ ผู้นำนวัตกรรมด้านอาหารและเครื่องดื่มของไทย คว้ารางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Award 2015  ในสาขา Green Leadership Award  รางวัลสำหรับผู้ประกอบการที่รับผิดชอบต่อสังคมในระดับเอเชีย (AREA) จาก Enterprise Asia (NGO) องค์กรที่สนับสนุนการทำประโยชน์ให้แก่สังคม ณ โรงแรมบันยัน ทรี  เขตการปกครองพิเศษ มาเก๊า  

 

     เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2558 คุณกฤษฎา โสภา ผู้จัดการฝ่ายการตลาด และ คุณศรันย์ เศวตะดุล ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ เข้าร่วมรับรางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Award 2015 ในสาขา Green Leadership Award รางวัลสำหรับผู้ประกอบการที่รับผิดชอบต่อสังคมในระดับเอเชีย   ซึ่งจัดโดย บริษัท Enterprise Asia (NGO)  องค์การที่สนับสนุนการทำประโยชน์ให้แก่สังคม โดยในงานมีการมอบรางวัลทั้งหมด 6 สาขา เพื่อตอกย้ำการเป็นผู้ประการที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและเกื้อประโยชน์แก่สังคม

 

     บริษัท อำพลฟูดส์  โพรเซสซิ่ง จำกัด ได้ดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการของเสีย ภายใต้โครงการ 3R’s (Reduce  Reuse  Recycle)  โดยมีการส่งเสริมให้มีการลดของเสียจากกระบวนการผลิต และเพิ่มความสามารถในการนำเศษวัสดุอุตสาหกรรมไปใช้ประโยชน์ตามหลัก 3Rs เพื่อให้มีการหมุนเวียนและใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

ข่าวสารอื่นๆ