Call Center

Call Center

02-078-1111อำพลฟูดส์ เดินหน้าปั้น ''แซ่บไมค์'' น้ำปลาร้าปรุงสุก บุกตลาดไทยและตลาดโลก

 

         อำพลฟูดส์ ประกาศเดินหน้าดันน้ำปลาร้าปรุงสุก ตรา "แซ่บไมค์" บุกตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ ให้เป็นผู้นำตลาดน้ำปลาร้าปรุงสุก เกรดระดับคุณภาพ โดยตั้งเป้าหมาย 500 ล้านบาทในปี 2562    

 

         เมื่อวันจันทร์ ที่ 29 ตุลาคม 2561 ดร.เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทอำพลฟูดส์ เผยว่า กลุ่มบริษัทอำพลฟูดส์มีแผนขยายศูนย์กระจายสินค้า กว่า 30 แห่ง ทั่วประเทศ ซึ่งมีรถกระจายสินค้ากว่า 100 คัน สามารถเปิดธุรกิจรับจัดจำหน่าย (Distributor) เพื่อช่วยสร้างสินค้าไทยที่ดี แต่ขาดช่องทางการจัดจำหน่าย โดยผลิตภัณฑ์ น้ำปลาร้าปรุงสุก ตรา "แซ่บไมค์" เป็นสินค้าตัวแรกที่มาจัดจำหน่ายในนาม APF Distribution เพราะเห็นว่าปลาร้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทั้งคนไทยและคนเอเชียทั่วโลก ต่างได้รับความนิยม 

 

     อีกทั้งอำพลฟูดส์ต้องการร่วมรณรงค์ให้ประชาชนเลิกบริโภคอาหารดิบที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ไม่ปลอดภัย โดยหันมาบริโภคปลาร้าปรุงสุก สะอาด มีคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพและปราศจากโรคพยาธิมใบไม้ในตับ ขณะเดียวยังมีแผนผลักดันน้ำปลาร้าปรุงสุก "แซ่บไมค์" ส่งออกสู่ตลาดโลกอีกด้วย 

ข่าวสารอื่นๆ