Call Center

Call Center

02-078-1111“อำพลฟูดส์” คว้ารางวัลสุดยอดผู้ประกอบการดีเด่นด้านโลจิสติกส์การค้า ELMA 2013

4 กันยายน 2556

 

     อำพลฟูดส์ เข้ารับรางวัล สุดยอดผู้ประกอบการดีเด่นด้านโลจิสติกส์การค้า ประจำปี 2556 (Export Logistics Model Award : ELMA 2013) ในกลุ่มผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศ หรือผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ สาขาสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป อาหาร และผลิตภัณฑ์ยา ประเภทธุรกิจขนาดเล็ก จากสำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทยให้ก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานสากล

 

     เมื่อวันพุธที่ 4 กันยายน 2556 ดร.เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด เข้าร่วมรับรางวัลสุดยอดผู้ประกอบการดีเด่นด้านโลจิสติกส์การค้า ประจำปี 2556 (Export Logistics Model Award : ELMA 2013) ในกลุ่มผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศ หรือผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ สาขาสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป อาหาร และผลิตภัณฑ์ยา ประเภทธุรกิจขนาดเล็ก  ซึ่งจัดโดยสำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานขององค์กร ตลอดจนยกระดับภาพลักษณ์โลจิสติกส์ไทย ให้เป็นที่ยอมรับแพร่หลายสามารถแข่งขันทั้งในประเทศ และระดับสากลได้อย่างยั่งยืน ซึ่งถือเป็นกุญแจสำคัญในการแข่งขันทางการค้าและขยายตลาดสู่ภูมิภาค นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ ความน่าเชื่อถือ และการแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมการส่งออกและบริการโลจิสติกส์ของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของอาเซียน โดยมีนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล

 

     บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด มีการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด APF Green Supply Chain  โดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในการดำเนินธุรกิจทั้งกระบวนการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในทางการแข่งขัน ทำให้เกิด “ Economy of Speed” ตลอดกระบวนการโลจิสติกส์ อาทิ การใช้ Barcode กำกับวัตถุดิบขาเข้าโรงงานและ การควบคุมชั้นความลับของสูตรการผลิต การใช้ระบบ BI ในการวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวคิดของ Balanced Scorecard การใช้หลัก Green IT เพื่อปรับเปลี่ยนระบบงานด้านไอที  ให้มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้น การใช้ระบบเครือข่ายทางไกลของ Motorola Canopy แทนการใช้ Leased Line ในการเชื่อมโยงระบบไอทีระหว่างสำนักงานใหญ่และโรงงานผลิต การใช้โซลูชั่น GPS Tracking ควบคุมการเข้าออกพื้นที่รับผิดชอบของทีมขายทั่วประเทศ ควบคุมการใช้น้ำมันและควบคุมความเร็วของรถส่งสินค้า การใช้ระบบ APF Express ให้คู่ค้ารายใหญ่ทำธุรกรรมผ่านเว็บไซต์โดยมีส่วนลดในการสั่งซื้อสินค้า      มีการนำระบบบาร์โค้ด 2 มิติ หรือ QR Code มาใช้ในการจัดการคลังเก็บสินค้า และยังมีการนำชุดแขนกลหุ่นยนต์ มาใช้ในกระบวนการจัดเรียงกล่องสินค้าผลิตสำเร็จลงบน Pallet นอกจากนี้อำพลฟูดส์มีช่องรายการโทรทัศน์ภายในองค์กรภายใต้ชื่อว่า APF LINK เพื่อเผยแพร่ข่าวสารและความรู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับพนักงาน

 

     รางวัล ELMA เป็นรางวัลคุณภาพด้านโลจิสติกการค้า เปรียบเสมือนตัวชี้วัดบริษัทที่มีการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศ นับว่าเป็นสุดยอดรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของผู้ประกอบการส่งออกสินค้าและบริการด้านโลจิสติกส์ ที่จะสะท้อนความเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศให้ประจักษ์ต่อสายตานานาชาติบนเวทีโลก

ข่าวสารอื่นๆ