Call Center

Call Center

02-078-1111โครงการกล่องวิเศษ โดยอำพลฟูดส์ ปฏิบัติงานเพื่อสังคม คว้ารางวัล MAT Award 2015

16 กุมภาพันธ์ 2558

 

            อำพลฟูดส์ ผู้นำนวัตกรรมด้านอาหารและเครื่องดื่มของไทย ประกอบธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ที่มุ่งเสริมสร้างสังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งโครงการ ”กล่องวิเศษ” หรือ Magic Box คว้ารางวัล MAT Award 2015 ในสาขา Social Marketing จากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย โดยมี คุณอนุวัตร เฉลิมไชย นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธี

 

            รางวัล MAT Award 2015 เป็นรางวัลที่มอบให้สุดยอดแคมเปญการตลาด ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 สาขา ได้แก่ ประเภทยอดขายน้อยกว่า 500 ล้านบาท , ประเภทยอดขายมากกว่า 500 ล้านบาท และ ประเภทโครงการเพื่อสังคม ซึ่งแผนงานโครงการกล่องวิเศษถูกตัดสินให้เป็นสุดยอดแคมเปญเพื่อสังคมแห่งปี โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตลาดจากมหาวิทยาลัยชั้นนำและผู้บริหารระดับสูง

 

            ปัจจุบันโครงการกล่องวิเศษดำเนินงานมาแล้วกว่า 8 ปี สร้างเครือข่ายสังคมสีเขียวเพื่อรณรงค์ แกะ ล้าง เก็บ ส่ง กล่อง UHT ทั้งภาครัฐ , ภาคเอกชน  และภาคประชาชนทั่วประเทศ โดยบริจาคโต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียนไปแล้วกว่า 7500 ชุด รวมถึงสร้างอาคารเรียน 2 หลัง ที่โรงเรียนบ้านสนวน จังหวัดบุรีรัมย์ และ โรงเรียนกุศลวิทยา จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งตลอดระยะเวลาโครงการฯ สามารถรีไซเคิลกล่อง UHT ไปแล้วกว่า 23 ล้านชิ้น ลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ 1,696,725 กิโลกรัม อนุรักษ์พื้นที่ป่า 282,788 ตร.ม. และ ลดพื้นที่จัดเก็บขยะได้ 7,514 ตร.ม. ซึ่งอำพลฟูดส์ยังคงพร้อมที่จะขับเคลื่อนโครงการ เพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตลอดไป โดยทุกท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการด้วยการส่งกล่อง UHT ที่ผ่านการ แกะ ล้าง เก็บ มาที่ ตู้ ปณ.19 ปณฝ.หน้าพระลาน กรุงเทพฯ 10202.

ข่าวสารอื่นๆ